Hvordan lykkes med refinansiering

Refinansiering er en genial måte å spare penger på, og det er et tilbud som nærmest alle banker som tilbyr lån og forbrukslån har. Det handler rett og slett om at man refinansierer gammel gjeld på nytt, ettersom markedets betingelser har forandret seg og konkurransen tilspisset seg. I praksis betyr det at du overfører gjelden din til en ny aktør, som har gunstigere betingelser og lavere renter. Men det krever litt av deg for å lykkes med refinansiering.

Slik begynner du med refinansiering

Å søke om refinansiering tar bare noen minutter, og det gjør du enkelt gjennom søknadsskjemaer på nettsidene til bankene som tilbyr det. Det som er viktig er at du først samler deg en oversikt over all gjelden du har. Dersom du har flere smålån og kredittkort, så kan det være vanskelig å få oversikten, og da kan du gå glipp av enkelte summer som burde vært refinansiert.

Når du har fått en oversikt over hvor mye du skylder til de ulike kreditorene, så sitter du igjen med én enkelt sum. Det er denne summen du skal søke om å få refinansiert hos en ny og bedre bank. Du tar altså opp et helt nytt lån på tilsvarende sum som du hadde i gjeld fra før av, og bruker hele summen på å betale ned den gamle gjelden.

Dette gjør at du fremover kun har én kreditor å forholde deg til, og slipper mangedobbelt opp med gebyrer og høyt rentenivå. Søk gjerne om refinansiering hos flere banker samtidig, slik at du kan vurdere de ulike tilbudene opp mot hverandre.

Viktig å tenke på

Idee_GluehbirneFor å lykkes med refinansiering er det viktig at du bruker de pengene du sparer på refinansieringen på en fornuftig måte. For potensielt så kan man spare halvparten av kostnadene på å refinansiere, slik at de månedlige beløpene blir halverte. Hva gjør man så med pengene man sparer? Bruker de man på tull og forbruk, eller spytter man de i avdrag?

Vi anbefaler helt klart sistnevnte. Sparer du 500 kroner i måneden på renter og gebyrer etter å ha refinansiert, så bør du sette hele summen på avdrag på gjelden. Dette vil utgjøre 6000 kroner hvert eneste år, og kanskje gjøre at du blir gjeldfri 1-2 år før tiden. Og det er det vel verdt? Med mindre man hadde store betalingsproblemer fra før av, så er dette absolutt den beste måten å disponere de «ekstra pengene» på.

Bør du refinansiere på ny?

Selv om man har refinansiert én gang, så er det ingenting i veien for å gjøre det flere ganger på få år. Dette fordi markedet forandrer seg stadig og nye aktører dukker opp med nye tilbud. Kanskje fikk du en bra rente når du refinansierte for to år siden, samtidig som du har muligheten til å få 2-3 prosentpoeng lavere i dag. Dette har også med din egen økonomi å gjøre, så her gjelder det å jevnlig sende inn en søknad om refinansiering for å se hvor «landet ligger».